Posts Tagged Retouch

Retouch ved bruk av Lightroom 4

Deler denne videoen. Den beskriver veldig godt hva du kan gjøre i Develope modulen og bruk av Brush.