Reportasjereise til Libanon

Å strekke seg etter de gode mulighetene er viktig i min bransje. Nå har en ny sjanse bydd seg og turen går denne gang til Libanon. 14 dager i september skal brukes til å dekke palestinske flykningeleire og deres liv der.

Sammen med Jessica Ryan i Revolt Media setter vi fokus på de mange utfordringene flyktingene står overfor i hverdagen. Et av hovedspørsmålene blir hva tenker de om tilbakevending til Palestina? Skulle palestinerne mot formodning i nær fremtid få sin egen stat er det flere millioner flykninger verden over som har rett til å reise hjem igjen. Hvordan takler de det? Hva forventer de der hjemme?

Libanon har jo selv en historie med borgerkrig og innvasjon. Et land med dype sår. Det er også et land med fortsatt indre uro og konflikt. Hvordan organiserer de hjelpearbeidet der og hva slags hjelp får de? Det er mange spørsmål som melder seg. Vinklinger og saker kan fort endres.

Vi håper vi gjennom et samarbeid med et hjelpeteam kan komme innpå flyktningene. For mennesker er hva det handler om. Tanker, drømmer, visjoner, følelser, lokale konflikter osv..

Vi vil få belyst noen saker som opptar mange mennesker. Spørsmål som kan være vanskelig å få svar på. Dette blir en spennende reise i nytt land og ny kultur. Et dykk i en smeltedigel av nasjonaliteter, politikk og med mennesket i sentrum.